מדריך קברי צדיקים
       דף הבית
הצדיק - רבי חנניה בן עקשיא
איזור בארץ : צפון    ישוב קרוב : כפר חנניה

כיצד להגיע? : על כביש מס' 85 .בן צומת חנניה לצומת קדרים. קרוב מאוד לצומת חלפתא...
מידע
רבי חנניה בן עקשיא ואשתו ותלמידיו. חבר רבי שמעון בר יוחאי. קבור במערה ליד ,רבי אליעזר בן יעקב.

מימרותיו: רבי חנניה בן עקשיא אומר : רצה הקב"ה לזכות את ישראל ,לפיכך הרבה להם תורה ומצות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר: מקורות.. מסכת מכות ג'.....

 
דרך גישה
על כביש מ"ס (85) .בן צומת חנניה לצומת קדרים. קרוב מאוד לצומת חלפתא...
 
 


מפת גישה