מדריך קברי צדיקים
       דף הבית
הצדיק - אבא שאול ואשתו
איזור בארץ : צפון    ישוב קרוב : ביריה

כיצד להגיע? : מהכניסה לצפת דרך בריה עד צומת אי ביקור בככר שמאלה דרך עפר לתוך יער בריה ,מקיף בריה. מכביש 866. 886 .89 .
מידע
אבא שאול התנא ואישתו חי בדור התנאים הראשון .במקום. מדליקים נרות בראש חדש אייר : מאימרותיו : תניא אבא שאול אומר.קובר מתים הייתי,והייתי מסתקל בעצמות של מתים, השותה יין חי עצמותיו שרופין. מזוג עצמותיו סכויין (שחורין)

כראוי עצמותיו משוחין. מקורות :מסכת נידה דף כד':) מפת גישה