מדריך קברי צדיקים
       דף הבית
הצדיק - רבי אבא חלפתא
איזור בארץ : צפון    ישוב קרוב : קדרים

כיצד להגיע? : צומת חנניה על כביש מס' 806 קרוב לכביש מס' 85 בין צומת חנניה לצומת כדרים.
מידע
התנא רבי אבא חלפתא ואשתו ובניו רבי יוסי ורבי שמעון קבורים ליד כפר חנניה ,מזרעו של יונדב בן רכב.

מאימרותיו:רבי חלפתא איש כפר חנניה אומר עשרה שיושבין ועושקין בתורה ,שכינה שרויה בינהם. מקורות:מסכת אבות פרק ג'משנה ו'

 
דרך גישה
צומת חנניה על כביש מ"ס 806 קרוב לכביש מ"ס 85 בין צומת חנניה לצומת קדרים.
 
 


מפת גישה