מדריך קברי צדיקים
       דף הבית
הצדיק - אביי
איזור בארץ : צפון    ישוב קרוב : ביריה

כיצד להגיע? : בכניסה לכפר בריה דרך צומת אי ביקור לכוון מצודת בריה בסוף הכביש שמאלה.
אפשר גם דרך חצור ודרך עמוקה. במקום תצפית טובה על החרמון. עמק החולה, ירדן ובריה.

מידע
אביי : ר"ת אשר בך ירוחם יתום. נולד בשנת ד'ל"ט ניפטר בשנת ד' צ"ט , ראש ישיבה בפומבדיתא, במערה זו קבורים גם רבא. וגם רב דימי. היה יתום מאב ואם. בזמן שאימו היתה הרה - אביו נפטר, ובזמן שנולד אימו נפטרה. היה וחי ששים שנה .

מאימרותיו: אמר אביי הרני כבן עזאי בשוקי טבריא וכו" .מקורות:(מסכת קידושין לג ).מפת גישה